Szkolenia Płock, Uprawnienia energetyczne Płock, Uprawnienia elektryczne Płock, Uprawnienia cieplne Płock, Uprawnienia gazowe Płock, Egzaminy SEP Płock, Egzaminy elektryczne Płock,
USŁUGI I INNE

Szkolenia Płock – uprawnienia energetyczne, elektryczne, gazowe

Szkolenia SEP

Aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, warto zainwestować w siebie. Zdobycie nowych umiejętności umożliwi znalezienie dobrze opłacanej pracy. Inwestycje w kursy to także szansa dla pracodawców. Fundując pracownikowi szkolenie, poszerzają swoja kadrę o wykwalifikowanych fachowców.

Jak zdobyć uprawnienia SEP?

Po pierwsze należy zapisać się na szkolenie SEP, obejmujące daną dziedzinę uprawnień. Po ukończeniu takiego kursu, jego uczestnika czeka podejście do państwowego egzaminu SEP.  Egzaminy SEP (egzaminy elektryczne, gazowe i cieplne) https://simp.pl/najblizsze-szkolenia/ z reguły odbywają się przed Komisją Kwalifikacyjną. Komisje powoływane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W ramach swoich uprawnień egzaminują uczestników szkoleń SEP w zakresie wszystkich grup energetycznych. Zadaniem komisji jest weryfikacja wiedzy i umiejętności kandydatów, wymaganych do przeprowadzania prac w sektorze energetycznym, gazowym  bądź ciepłowniczym. Zdany egzamin skutkuje otrzymaniem Państwowego Świadectwa Kwalifikacyjnego. Świadectwo posiada ważność przez okres pięciu lat. W przypadku, gdy egzaminy SEP kończą się niepowodzeniem, można do nich przystąpić ponownie.

Rodzaje szkoleń SEP

Skrót SEP pochodzi od nazwy Stowarzyszenia Elektryków Polskich, czyli organizacji, zrzeszającej elektryków z naszego kraju. SEP prowadzi także działalność edukacyjną. Pracownicy sektora energetycznego mogą podnieść swoje kwalifikacje, zapisując się na szkolenie SEP. Kursant, który ukończył kurs SEP i zdał pozytywnie egzamin, zdobywa uprawnienia elektryczneuprawnienia gazowe lub uprawnienia cieplne. W kursach SEP mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, które posiadają co najmniej podstawowe wykształcenie.

Szkolenia Płock, Uprawnienia energetyczne Płock, Uprawnienia elektryczne Płock, Uprawnienia cieplne Płock, Uprawnienia gazowe Płock, Egzaminy SEP Płock, Egzaminy elektryczne Płock,

Uprawnienia elektryczne

Szkolenie eklektyczne pozwala zdobyć uprawnienia energetyczne w grupie G1. To najpopularniejszy kurs na polskim rynku zatrudnienia. Ukończenie kursu oraz zdobyte uprawnienia elektryczne umożliwiają pracownikowi wykonywanie prac eksploatacyjnych, czuwanie nad dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci energetycznych.

Uprawnienia cieplne

Gruba G2 dotyczy uprawnień cieplnych. Odbycie kursu, uzyskanie tego typu umiejętności i pozytywny wynik egzaminu pozwalają pracownikowi na wykonywanie wszelkiego rodzaju robót eksploatacyjnych, a także umożliwia sprawowanie dozoru nad urządzeniami, instalacjami i sieciami cieplnymi.

Uprawnienia gazowe

Oprócz kursów elektrycznych sporą popularnością cieszą się kursy SEP na uprawnienie gazowe. Aktualnie uprawnienia gazowe to bardzo pożądane umiejętności na rynku zatrudnienia nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Jest to związane z transformacją energetyczną i planami rozwoju polskiego sektora gazowniczego. Gaz jest obecnie wykorzystywany nie tylko do ogrzewania domostw, ale również do produkcji energii elektrycznej. Dlatego też pracownicy z uprawnieniami gazowymi stanowią atrakcyjną grupę kandydatów do pracy. Uprawnienia gazowe obejmują grupę G3 i dają możliwość świadczenia pracy w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

simp płock

Szkolenia Płock – szeroki wybór kursów zawodowych

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT Płock https://simp.pl/ działa w sieci franchisingowej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Specjalizuje się w usługach szkoleniowych, które prowadzone są przez wykwalifikowanych inżynierów, techników mechaników oraz innych fachowców. Tematyka prowadzonych kursów jest zróżnicowana i obejmuje m. in. technologie informatyczne i szkolenia energetyczne, przygotowujące kursantów na egzaminy elektryczne, gazowe lub cieplne. Kursy, organizowane przez stowarzyszenie, wyróżniają się efektywnością z uwagi na fakt, że wiedza przekazywana jest przez prowadzących w zrozumiały sposób. Doświadczona kadra szkoleniowców gwarantuje, że wszyscy uczestnicy kursów zdobywają podczas ich trwania niezbędną wiedzę. Kursantom udostępniane są praktyczne materiały, które ułatwiają naukę do egzaminu. Kursy, prowadzone przez kadrę stowarzyszenia, mogą odbywać nie na terenie miasta Płock w siedzibie firmy lub w siedzibie zamawiającego kurs.