rzeczoznawca majątkowy Płock, operat szacunkowy Płock,
BUDOWNICTWO,  USŁUGI I INNE

Rzeczoznawca majątkowy Płock, operat szacunkowy.

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy? W jaki sposób dokonuje się wyceny nieruchomości? Kiedy wykonuje się operat szacunkowy? Jakie uprawnienia są wymagane w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w poniższym artykule.

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Wymagane uprawnienia, wykształcenie, prawa oraz obowiązki rzeczoznawcy majątkowego https://znanawartosc.pl/ zostały określone w Ustawie z dni 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Niezbędne uprawnienia nadaje Minister Infrastruktury po uprzednim zdaniu egzaminu zawodowego przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną i po obligatoryjnym odbyciu rocznych praktyk zawodowych. Do uzyskania uprawnień rzeczoznawcy niezbędne jest wcześniejsze ukończenie studiów magisterskich i później podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości.

rzeczoznawca majątkowy Płock, operat szacunkowy Płock,

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy zajmuje się wyceną oraz szacowaniem wartości nieruchomości. Wbrew pozorom to nie jest proste zadanie. Wymaga bowiem wyboru właściwej metody oraz techniki oszacowania wartości nieruchomości. Ważna jest znajomość celu wyceny, położenia i rodzaju nieruchomości, jej stanu, przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania, dostępnych danych o dochodach, cenach oraz cechach podobnych nieruchomości.

Jakie są prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego?

Rzeczoznawca majątkowy ma za zadanie szacować wartość nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami zawodu. Wycena powinna zostać wykonana z zachowaniem bezstronności oraz szczególnej staranności. Aspekt etyczny jest mocno podkreślany. Rzeczoznawca nie może zajmować się wyceną własnej nieruchomości ani należącej do bliskiej osoby lub takiej, z którą istnieje zależność osobista lub służbowa. Otrzymane dane muszą być wykorzystywane z zachowaniem poufności. Urząd ma obowiązek udostępnienia wymaganych danych. Rzeczoznawca ma obowiązek posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jest to związane z ewentualnymi szkodami, które mogą powstać w trakcie szacowania nieruchomości lub jej wyceny. To zawód wysoce odpowiedzialny. Wymaga nienagannej moralności.

rzeczoznawca majątkowy Płock, operat szacunkowy Płock,

Jaki jest zakres uprawnień rzeczoznawcy majątkowego?

Rzeczoznawca majątkowy ma za zadanie określenie wartości nieruchomości, urządzeń i maszyn, które znajdują się na stałe w danej nieruchomości. Ocenia każdą z części składowych nieruchomości i oznacza zakres praw do dysponowania daną nieruchomością (prawo użytkowania wieczystego, prawo własności, prawo zobowiązaniowe, ograniczone prawo rzeczowe). Rzeczoznawca dodatkowo określa:

 • Rzeczywistą wartość danej nieruchomości, rynkową lub odtworzeniową,
 • Wartość katastralną,
 • Wartość zgodnie z określonymi potrzebami inwestora,
 • Wartość nieruchomości dla instytucji finansowych oraz banków,
 • Faktyczną wartość odtworzenia konkretnych obiektów budowlanych,
 • Wartość odtworzenia plantacji, upraw oraz drzewostanów leśnych.

Rzeczoznawca majątkowy szacuje również wartość szkód powstałych w konkretnej nieruchomości oraz jej części składowych. Obejmuje to formę pisemną w postaci operatu szacunkowego.

Wycena umożliwia określenie rynkowej i realnej wartości wybranej nieruchomości, np. domu jednorodzinnego, mieszkania, działki niezabudowanej lub z domem. Cena operatu szacunkowego zależy od rodzaju nieruchomości, włożonego nakładu pracy rzeczoznawcy i innych czynników. Miejsce również ma znaczenie, ponieważ Płock zapewne będzie tańszy od Warszawy.

Przed zakupem nieruchomości, zarówno niezabudowanej jak i zabudowanej, warto przemyśleć kwestię skorzystania z usług rzeczoznawcy majątkowego. Wycena będzie wyjątkowo przydatna przed zaciągnięciem kredytu na realizację własnego projektu domu na zakupionej działce.

 W jakim celu przeprowadza się wycenę nieruchomości?

Operat szacunkowy https://znanawartosc.pl/ lub wycena nieruchomości stanowią dokumenty, które sporządza w formie pisemnej uprawniona osoba. Pozwala to na określenie realnej wartości konkretnej nieruchomości, zarówno niezabudowanej jak i zabudowanej. Wszelkie warunki oraz regulacje, które powinien spełniać operat szacunkowy znajdują się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21.09.2004 r. W operacie szacunkowym powinna znaleźć się szczegółowa informacja na temat wartości wycenianej nieruchomości. Wycena posłuży m.in. do:

 • Dokonania nabycia lub zbycia nieruchomości,
 • Starania się o kredyt hipoteczny,
 • Określenia odpłatności w wieczystym użytkowaniu,
 • Określenia wysokości podatku od nieruchomości,
 • Starania się o odszkodowanie np. za wywłaszczoną nieruchomość,
 • Dokonania podziału spadku.

Kiedy oraz jakie nieruchomości można wyceniać?

Cele wykonania operatu szacunkowego oraz wyceny wskazują na sytuacje, kiedy można przeprowadzić ocenę kosztów. Wycena dla banku będzie dokonana podczas kredytowania zakupu nieruchomości albo zaciągania zobowiązania z przeznaczeniem na budowę domu. Bank potrzebuje wiedzy na temat wartości nieruchomości, aby skutecznie zabezpieczyć kredyt hipoteczny. Między innymi na tej podstawie bank decyduje o wysokości udzielanego kredytu.

Operat szacunkowy może okazać się przydatny w trakcie postępowania spadkowego. Posłuży do podziału spadku oraz wyceny zachowku, gdy ma miejsce dziedziczenie nieruchomości przez więcej niż jednego spadkobiercę.

Rozwód jest również sytuacją, gdy może przydać się wycena nieruchomości. Będzie potrzebna np. podczas podziału majątku.

Którego rzeczoznawcę majątkowego wybrać w Płocku?

Rzeczoznawcza majątkowy najlepiej, aby należał do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. To daje pewność, iż posiada on właściwe kwalifikacje, a także przestrzega etyki zawodowej.

Warto zwrócić uwagę, w jaki sposób rzeczoznawca rozlicza się z wykonanego operatu szacunkowego lub wyceny. Istotnym jest, aby wyszczególnione były wszystkie koszty. Ważne, aby poza wartością nieruchomości w operacie wyszczególniony został nakład pracy niezbędny do wykonania rzetelnej wyceny. Profesjonalista ujmie zarówno rodzaj nieruchomości, jak i pozostałe elementy składowe, a także sytuację prawną. W Płocku warto wybrać specjalistę w dziedzinie rzeczoznawstwa majątkowego.