Doradztwo energetyczne,  Energetyka

Consulting Energetyczny – Dlaczego Warto?

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie w tytule musimy sobie odpowiedzieć co kształtuje ceny energii na rynku. Handel energią elektryczną w Polsce odbywa się na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) i to w wyniku zawieranych tam kontraktów kształtują się tzw. hurtowe ceny energii.

Od końca 2021 roku ceny hurtowe energii na giełdzie zaczęły drastycznie rosnąć. Na tej podstawie Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził wyższe taryfy dla odbiorców indywidualnych na 2022 rok i z podobnych powodów wzrosły również stawki rynkowe prądu.

Ceny hurtowe energii elektrycznej zaczęły jednak jeszcze bardziej rosnąć w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. i rosną do dzisiaj, zmieniając się niemal z dnia na dzień. Z jak dużymi wzrostami mamy do czynienia? Oto przykładowe ceny kontraktów terminowych obserwowane na TGE na przestrzeni ostatniego roku:

 • listopad 2021 r. – 470 zł/MWh,
 • marzec 2022 r. – 714,64 zł/MWh,
 • czerwiec 2022 r. – 1141 zł/MWh,
 • wrzesień 2022 r. – 1781,79 zł/MWh.

Powyższe stawki dotyczą kontraktów zawieranych między uczestnikami rynku na przyszłe dostawy energii, co oznacza, że czekają nas kolejne podwyżki cen prądu – w 2023 roku. Sposobem na radzenie sobie z wyzwaniami energetycznymi może być poprawa efektywności energetycznej, realizowana za pomocą usług doradztwa energetycznego.

Co to jest doradztwo energetyczne?

Wspomniana efektywność energetyczna określa, jak dużo energii faktycznie posłużyło np. ogrzaniu mieszkania czy wyprodukowaniu towaru, a jaka część została zmarnowana w procesie. Doradztwo energetyczne pozwala na optymalizacji wykorzystania energii elektrycznej. Działania te mogą obejmować kilka kategorii:

 • zmianę nawyków użytkowników energii,
 • wdrożenie lub poprawę systemów sterowania i regulacji energii w przedsiębiorstwach
 • termomodernizację i termomodernizację budynków,
 • zwiększenie sprawności własnej stosowanych urządzeń poprzez wymianę lub naprawę,
 • dopasowanie taryfy prądu lub zmianę sprzedawcy prądu.

Część z tych działań nie wymaga wkładu finansowego, zmiana operatora energetycznego czy zmiana nawyków potrafi przynieść zauważalne korzyści finansowe.

W jaki sposób consulting energetyczny może przynieść korzyści?

Doradztwo energetyczne obejmuje szeroki zakres usług m.in.

 • audyt energetyczny – kompleksowe opracowanie, które wskazuje zakres modernizacji obiektu pod kątem poprawy efektywności energetycznej. Ustala także techniczne i ekonomiczne kwestie z tym związane. Dzięki audytowi możliwie jest wskazanie obszarów, dzięki którym możliwe jest ograniczenie zużycia różnych nośników energii. Dla niektórych podmiotów lub sytuacji audyt jest obowiązkowy.
 • realizacja audytu efektywności energetycznej – Jest to element tworzony, najczęściej, razem z właściwym audytem. Zawiera on wykaz działań, które należy powziąć w trakcie realizacji audytu, wykonanie oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wyboru jego optymalnego wariantu;
 • obliczenie zapotrzebowania na ciepło – które służy ustaleniu, ile energii cieplnej wymaga dany budynek, mieszkanie lub przedsiębiorstwo. Na podstawie tych danych można określić m.in. optymalną moc źródła ciepła;
 • opracowanie certyfikatów energetycznych – dokumentów opisujących klasę energetyczną obiektu. W zależności od odbiorcy i celu dokumentu możemy mieć do czynienia np. ze świadectwem energetycznym budynku czy charakterystyką energetyczną budynku;
 • badania termowizyjne – to badania jest jednym z elementów przy przeprowadzaniu audytu w ramach consultingu energetycznego, które równie dobrze mogą stanowić odrębne źródło informacji; pozwoli wskazać tzw. mostki termiczne czy miejsca straty ciepła;
 • kompensację mocy biernej, czyli zespół działań, który ma na celu zniwelowanie dysproporcji między energią czynną i bierną w układzie elektrycznym. Element ten jest niezmiernie ważny w przypadku przedsiębiorstw, dla których moc bierna jest znaczącym składnikiem kosztów;
 • pomoc w doborze i montażu OZE – dzięki czemu możliwe będzie zastąpienie “brudnej energii” z węgla, prądem z ekologicznego źródła np. za pomocą fotowoltaiki lub pompy ciepła

Dla kogo konsultacja energetyczna jest opłacalna?

Największe korzyści dadzą one tam, gdzie zużywa się większe ilości energii. Jeszcze do niedawna, zainteresowaniem cieszyło się przede wszystkim doradztwo energetyczne dla firm. Dzięki inwestycji w doradztwo energetyczne przedsiębiorstwo może na stałe obniżyć koszty działalności. Wszystko zależy oczywiście od profilu działalności oraz potrzeb inwestora. Oszczędności, w zależności od zakresu i elementów wdrożonych działań mogą sięgnąć od 30% do nawet 70% (np.,. zmiana oświetlenia na LED)

Wraz z pogłębieniem się kryzysu energetycznego doradztwo energetyczne stało się kluczowe również dla m.in. gospodarstw domowych, gmin czy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Najwięcej uwagi warto poświęcić najbardziej energochłonnym procesom, takim jak ogrzewanie, wentylację i C.W.U. Dzięki konsultingowi energetycznemu może zlokalizować elementy wymagające optymalizacji i przeprowadzić niezbędne modyfikacje, znajdując np. alternatywę dla nieefektywnego źródła ciepła czy eliminując tzw. mostki termiczne.