Warning: Function putenv() was disabled by the domain protection module. Disable domain protection for this domain in the Server Panel to use this function. in /var/www/html/waf/domain_protection/function_warning.php on line 25
Austria i Niemcy wprowadzają opłaty za emisję CO2 dla przewoźników - Magazyn najlepszych stron Super Portal
Zmniejszenie ilości produkcji CO2 w Austrii i Niemczech
MOTORYZACJA / TRANSPORT,  transport

Austria i Niemcy wprowadzają opłaty za emisję CO2 dla przewoźników

Niemcy i Austria staną się pionierami w zakresie implementacji nowego systemu opłat drogowych, który będzie wiązał wysokość taryf dla przewoźników z poziomem emisji CO2 ich pojazdów ciężarowych. Aby cieszyć się niższymi stawkami, przewoźnicy będą zobowiązani do dostarczenia odpowiednich danych umożliwiających kalkulację emisji CO2 ich ciężarówek, co jest istotnym aspektem podkreślanym przez analityków z Eurowag, lidera w dostarczaniu kompleksowych usług dla transportu drogowego.

Przyszłe regulacje wynikają z dyrektywy UE, która wprowadza klasyfikację ciężarówek do jednej z pięciu grup emisji CO2, z której wynika, że niższe klasy emisyjne wiążą się z wyższymi opłatami. W Niemczech regulacje te mają wejść w życie z dniem 1 grudnia 2023, a w Austrii z dniem 1 stycznia 2024. Inne kraje UE, włączając Polskę, powinny zaimplementować dyrektywę Eurovignette do marca 2025 roku.

– Osiągnięcie lepszej klasy emisji CO2, co wiąże się z niższymi opłatami, wymaga niezwłocznego dostarczenia kompletnych danych pojazdu dostawcy usług płatności drogowych. Brak takich działań skutkuje automatycznym zakwalifikowaniem do najwyższej, pierwszej klasy, co pociąga za sobą opłaty większe nawet o 70-80%. Dzięki systemowi płatności EVA, nasi użytkownicy mogą aktualizować dane w swoim profilu użytkownika na stronie internetowej – informuje Ferdinand Butaš, Manager Produktu ds. Opłat w Eurowag.

Jaka będzie zasada klasyfikacji?

Dotychczas w UE przy ustalaniu opłat brano pod uwagę klasę emisyjną silnika według norm EURO, które rozpatrują poziom emisji takich substancji jak tlenki azotu czy pyły stałe. Zmieniając to, dyrektywa Eurovignette wprowadza emisję CO2 jako kolejny czynnik w obliczaniu opłat.

– Kryteria kwalifikujące pojazdy do obniżonych stawek są precyzyjnie określone. Wszystkie ciężarówki z silnikami spalinowymi zarejestrowane przed 1 lipca 2019 roku automatycznie otrzymują klasę 1 emisji CO2. W przypadku pojazdów zarejestrowanych po tej dacie, wymagane są informacje o klasie pojazdu, układzie osi, maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej, typie pojazdu, kabiny, mocy silnika w kW, emisji CO2 na tonokilometr, dacie pierwszej rejestracji oraz konfiguracji podwozia. Pojazdy nieemitujące CO2, jak elektryczne czy wodorowe, zawsze będą przydzielone do piątej, najniższej klasy emisji – wyjaśnia dalej Butaš.

Niezbędne dane do klasyfikacji pojazdu znajdują się w Certyfikacie Zgodności (CoC), Customer Information File (CIF) lub karcie pojazdu. Brak tych dokumentów wymusza kontakt z producentem w celu ich ponownego wydania, co może wiązać się z różnicami w czasie oczekiwania i kosztach, zależnie od kraju. Wprowadzenie tych informacji musi odbyć się manualnie przez portal lub system zarządzania opłatami drogowymi.

Nowość w systemie oznaczania wagi w Niemczech

W systemie niemieckim nowością będzie też wprowadzenie wymogu aktualizacji danych o maksymalnej masie pojazdu. Poprzednio stosowano maksymalną dopuszczalną masę pojazdu (sekcja F.2 homologacji technicznej), teraz wymagane będzie podanie maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej pod obciążeniem (sekcja F.1). Eurowag ocenia, że zmiana ta dotyczyć będzie około 55 000 pojazdów należących do ich klientów.

– Motywujemy przewoźników do szybkiej aktualizacji danych w celu uniknięcia kar. Wprowadzenie danych o masie F.1 pomoże w Niemczech uniknąć potencjalnych mandatów. Jako Eurowag jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów w dostosowaniu się do nowych wymogów i przejściu na bardziej zieloną i efektywną logistykę – konkluduje Butaš.

Zaciekawił Cię ten temat? Dowiedz się więcej na stronie Log24.pl – serwisie informacyjnym z branży logistycznej, magazynowej i transportowej!